Lenni er ansat som sekretær

Lenni er uddannet sundhedsassistent i 2003.

Har erfaring fra hospital, plejehjem og lægepraksis.

Varetager opgaver i sekretariatet samt sygeplejefaglige opgaver som f.eks.: BT kontrol, blodprøver, urinundersøgelser, børne- og rejse vaccinationer,  sårkontrol,  lungefunktionsundersøgelse, INR kontrol, CRP og meget mere.